วิทยานิพนธ์

รับทำวิทยานิพนธ์ และแก้งานวิทยานิพนธ์ เฉพาะภาษาอังกฤษ

          Finestdissertation ให้บริการรับทำวิทยานิพนธ์และ รับแก้งานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษระดับตรี  โท และเอกโดยเฉพาะงานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของ UK – Dissertation UK – Thesis ภาษาอังกฤษ – เรากล้ารับประกันว่า เราสามารถให้คำปรึกษาที่ชัดเจน และถูกต้องตามหลักการทำวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย 

          เราเน้นการทำงานวิทยานิพนธ์ dissertation และ thesis แบบมืออาชีพ มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน ส่งงานลูกค้าตรงตามเวลา และมีค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐานของเรา (ไม่ขึ้นๆลงๆ) เราจะไม่รับงานที่ไม่ถนัดหรือคิดว่าจะทำออกมาได้ไม่ดี เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องมาเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการงาน dissertation & thesis ของเรา ลูกค้าสามารถดูสาขาต่างๆที่เรารับให้คำปรึกษาตามที่ระบุไว้ด้านล่างเลยคะ ถ้าสาขาที่ลูกค้าสนใจไม่มีอยู่ในนี้กรุณาติดต่อเราโดยตรงได้เลยนะคะ

 • รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ สาขา Account
 • รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ สาขา Advertising
 • รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ สาขา Business & Management
 • รับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ สาขา DBA (Doctor of Business Management)

(continue reading…)


รับทำ Dissertation รับทำ Thesis & รับแก้ Dissertation และรับแก้ Thesis เฉพาะภาษาอังกฤษ

          Finestdissertation ให้บริการรับทำ dissertation รับทำ thesis & รับแก้ dissertation และ รับแก้ thesis ที่ไม่ผ่าน ของต่างประเทศ หรือ เฉพาะภาษาอังกฤษ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำ dissertation และ thesis ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ไม่ว่าจะเป็นการทำ dissertation หรือ thesis แบบ primary research หรือ secondary research หรือว่าจะเป็นแบบ qualitative study / quantitative study หรือแบบ mix-method study เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์ การทำงานวิจัยในหลากหลายสาขาคอยให้บริการและคอยให้คำปรึกษาลูกค้าในทุกขั้นตอนของการทำ thesis เพื่อให้ลูกค้าหมดกังวลกับปัญหาต่างๆที่ต้องเจอในการทำงาน เช่นปัญหาในการหาข้อมูล ปัญหาในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลัก academic และผ่านมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอังกฤษ อมริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นๆ

           เรารับประกันว่าเราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำ dissertation และ thesis ที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว เรามีทีมงานที่ผ่านการทำ dissertation มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1000 projects รู้จริงทั้งวิธีการออกแบบ dissertation ออกแบบ thesis ที่ถูกต้องตามความต้องการของมหาลัยที่มีมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ และวิธีเลือกเครื่องมือการทำวิจัยที่เหมาะสมสำหรับ research method แต่ละแบบ เราจะเน้นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และไม่เก่าเกินไปเท่านั้น โดยเราจะใช้ข้อมูลหลักๆจาก databases ที่รวบรวมงานวิจัยที่เชื่อถือได้ อาธิ Emerald – EBSCO – ScienceDirect – ProQuest และอื่นๆ เรามีทีม native English editor คอยตรวจความต่อเนื่องของภาษาและภาษาที่ใช้ในงาน dissertation เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาต่างๆที่ Finestdissertation ให้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่างได้เลยคะ ถ้าสาขาที่ลูกค้าสนใจไม่มีอยู่ในนี้กรุณาติดต่อเราโดยตรงได้เลยคะ

 • รับทำ dissertation & รับทำ thesis ภาษาอังกฤษ สาขา Account
 • รับทำ dissertation & รับทำ thesis ภาษาอังกฤษ สาขา Advertising
 • รับทำ dissertation & รับทำ thesis ภาษาอังกฤษ สาขา Business & Management
 • รับทำ dissertation & รับทำ thesis ภาษาอังกฤษ สาขา DBA (Doctor of Business Management)
 • รับทำ dissertation & รับทำ thesis ภาษาอังกฤษ สาขา สาขา Education
 • รับปรึกษางาน dissertation & thesis ภาษาอังกฤษ สาขา E-marketing

(continue reading…)


คติในการรับทำวิทยานิพนธ์ของ Finestdissertation

          Finestdissertation มีคติในการรับทำวิทยานิพนธ์หลักๆ ดังนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคคลากรของบริษัททุกคน ในการทำงานให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อความประทับใจของลูกค้า

1. ต้องรู้จริงในหัวข้อที่ทำ

ที่ Finestdissertation.com ทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ของเราทุกคนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิทยานิพนธ์ที่จะทำจริง งานวิทยานิพนธ์ งานวิจัยหรือรายงานทุกเล่มจะถูกมอบให้เฉพาะบุคคลากรในบริษัทที่มีความชำนาญและถนัดในหัวข้อนั้นๆเท่านั้น เพื่อให้งานมีคุณภาพมากที่สุด

2. จบการศึกษาจากต่างประเทศ

ทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ทุกคนจะต้องผ่านการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ตรงในการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัยภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ผลงานออกมาได้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศกำหนด

3. สามารถอธิบายขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างชัดเจน

ทีมงาน Finestdissertation ทุกคนต้องสามารถอธิบายและสรุปขั้นตอนการทำงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัยหรือรายงานทุกเล่มได้ เพราะเราจะรับงานเฉพาะหัวข้อที่ถนัดเท่านั้น 

4. ส่งงานตรงตามกำหนด

เราตระหนักดีถึงความสำคัญในการส่งงานตรงต่อเวลา ทีมของ Finestdissertation จะมีการวางแผนงานทุกครั้งก่อนเริ่มงาน และกำหนดวันและเวลา ทำงาน/ส่งงานก่อนวันจริงที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าได้งานตรงตามที่วางแผนไว้ 

5. ไม่นำงานเก่ากลับมาใช้ใหม่

เราไม่มีนโยบายนำงานของลูกค้าไปขายต่อให้กับบุคคลที่สาม เราจะเก็บข้อมูลงานของลูกค้าไว้ในระบบไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นเราจะทำการลบข้อมูลออก ดังนั้นลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอไฟล์สำรองของงานของตนเอง กรุณาแจ้งเราก่อนเวลาที่ระบุนะคะ

8. ข้อมูลลูกค้าต้องเป็นความลับ

Finestdissertation ไม่มีนโยบายขายหรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างดีและจะถูกทำลายหลังจากงานเสร็จ 

9. ทำงานกันแบบพี่น้อง

ที่ Finestdissertation ทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ทำงานกันเป็นทีม บุคคากรทุกคนทำงานกันเหมือนพี่น้อง เราให้ความช่วยเหลือทีมงานของเราทุกคนให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องครอบครัว

Contact Us


ความแตกต่างระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

           เห็นมีลูกค้าบางท่านสงสัยว่างานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกต่างกันยังไง วิทยานิพนธ์ของปริญญาโทมีจำนวนหน้าน้อยกว่าแค่นั้นหรอ” หรือ ในระดับปริญญาเอกต้องมีการหาข้อมูลอ้างอิงที่มากกว่า  ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงหลักใหญ่ๆของความแตกต่างระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกันคะ

1.        ความแตกต่างในการใช้คำ Thesis VS Dissertation

ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงความแตกต่างของคำว่า Thesis กับ Dissertation กันก่อน หลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่า คำว่า Thesis กับ Dissertation ต่างกันมั้ย ที่จริงแล้ว 2 คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือหมายถึงวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยทางวิชาการ แต่ส่วนใหญ่จะถูกเรียกใช้ต่างกันในแต่ละประเทศเช่น ที่ประเทศอังกฤษคำว่า Dissertation ส่วนใหญ่จะใช้เรียกแทนการทำวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แต่ในแถบอเมริกาคำว่า Thesis โดยมากจะถูกใช้เรียกการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แต่ Dissertation จะใช้เรียกงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ดังนั้นการใช้คำว่า Thesis หรือ Dissertation ในการเรียกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คงจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะให้ความหมายเหมือนกันคืองานวิจัยเชิงวิชาการที่นักศึกษาทุกท่านต้องจัดทำ เพื่อเป็นการแสดงถึงความรู้และความเข้าใจของวิชานั้นๆที่ได้ศึกษาในรูปแบบรายงายวิจัย

2.        แสดงออกถึงความรู้ในทฤษฎีที่เรียนมา VS สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่วงการศึกษา

ในงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทโดยส่วนใหญ่ นักวิจัยจะถูกคาดหวังให้เพียงแค่แสดงออกถึงความรู้ความและเข้าใจในทฤษฎีที่เรียนมา ความสามารถในการหาข้อมูลและวิเคราห์ข้อมูลในหัวข้องานวิจัยของตนเอง เพื่อทำการสนับสนุนหรือโต้แย้งทฤษฎีหรือสมมติฐานเก่าๆ ที่นักวิจัยท่านอื่นๆได้สรุปไว้แล้ว แต่ในงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก นักวิจัยถูกคาดหวังให้แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ข้อมูลและทฤษฎีต่างๆ ที่เคยมีนักวิจัยท่านอื่นๆสรุปไว้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสมมติฐานใหม่ๆ ให้กับงานวิทยานิพนธ์ของตน เพื่อทำการวิเคราะห์หาเหตุผลโต้แย้ง โดยคำนึงถึงหลักสำคัญคือ งานวิจัยจะต้องเพิ่มเติมความรู้และทฤษฎีใหม่ให้แก่สาขาวิชานั้นๆ อย่างไรก็ตามด้วยหลักสูตรการเรียการสอนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลายมหาวิทยาลัยชั้นนำ เริ่มมีการคาดหวังให้การทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มีการแสดงออกถึงความสามารถของผู้จัดทำวิจัยในการคิดค้นทฤษฎีและสมมุติฐานใหม่ๆจากการศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แต่มาตรฐานความละอียดของงานและความรู้เชิงลึกที่มหาวิทยาลัยคาดหวังในระดับปริญญญาโทและเอก ย่อมแตกต่างกันเป็นที่แน่นอน

3.        จำนวหน้า/คำของการทำวิทยานิพนธ์ที่แตกต่างกัน

ด้วยความคาดหวังในระดับความรู้ในการทำวิจัยที่แตกต่างกัน ทำให้จำนวหน้า/คำของงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทโดยทั่วๆไปจะน้อยกว่าการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ในบทความนี้ขออ้างอิงถึงจำนวนคำของงานวิจัยเป็นหลัก (ตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่ประเทศอังกฤษ) เพื่อความไม่สับสนเพราะจำนวนคำในแต่ละหน้าของงานวิทยานิพนธ์มักจะไม่เท่ากัน (ขึ้นอยู่กับการกำหนด Line Space และ Indent ของนักวิจัย) ในประเทศอังกฤษการทำวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญญาตรี โท และเอก จะถูกกำหนดเป็นจำนวนคำ โดยส่วนมากในระดับปริญญาตรีจำนวนคำที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดโดยทั่วๆไปจะอยู่ที่ 5,000 – 10,000 คำ ปริญญาโทจะอยู่ที่ 10,000 – 20,000 คำ ส่วนปริญญาเอกจะอยู่ที่ 50,000 – 90,000 คำ ถ้าคำนวณจากหน้าละ 300 คำ งานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกจะอยู่ที่ประมาณ 160 – 300 หน้า ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขนี้ เราจะเห็นได้ว่างานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกจะอาจจะมากกว่าในระดับปริญญาโทได้ถึง 3 เท่า ซึ่งจะทำให้นักวิจัยต้องทำการค้นคว้าหาข้อมูลในเชิงลึก เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่ละเอียด ความเหมาะสมของขอบเขตงานวิจัย

4.        3 เดือน VS 3 ปี

ระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นอีกจุดหนึ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างการทำวิทยานพนธ์ในระดับปริญญญาเอกและปริญญาโท จากประสบการณ์ตรงของทีมงาน Finestdissertation งานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทโดยทั่วไปจะมีเวลาให้ประมาณ 3-5 เดือน แต่ในระดับปริญญาเอกผู้วิจัยจะมีเวลาจัดทำงานวิทยานิพนธ์นานถึง 3-5 ปี ซึ่งก็สอดคล้องกับความคาดหวังของการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆและความละเอียด ซับซ้อนของงานวิจัยตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 • Why choose us ?

  • “ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะปริญญาเอก”

  • “เชี่ยวชาญการแก้ไขงานวิทยานิพนธ์ที่ไม่ผ่าน”

  • “รับประกันงานเขียนใหม่ทุกครั้ง”

  • “On-Time Delivering Guaranteed”
 • รับทำวิทยานิพนธ์
 • รับปรึกษาวิทยานิพนธ์

  Finestdissertation: 'The Experts in PhD Project' รับปรึกษาปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ เฉพาะวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตั้งแต่เริ่มทำ research proposal จนถึงการทำ published journal |รับปรึกษาปัญหาการทำวิจัยเฉพาะภาษาอังกฤษ | รับปรึกษางาน dissertation รับปรึกษางาน thesis เฉพาะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก | รับปรึกษา essay coursework & assignment รับแก้งาน essay ป.ตรี โท เอก

   เรายังมีบริการที่ครอบคลุมอีกหลายอย่าง อาธิ รับออกแบบแบบสอบถาม รับเก็บข้อมูล รับวิเคราะห์ผลด้วย SPSS STATA LISREL และ SEM model และอื่นๆ สนใจโทร 086-0327908 หรือ nutt@finestdissertation.com หรือ finestdissertation@gmail.com
 • แฟ้มบทความเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

  รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

  ผลงานจากเรา

  ผลงานการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และแก้ไขงานวิทยานิพนธ์ที่ไม่ผ่าน ของเรานั้นได้มีการดำเนินการมากว่า 10 ปี โดยมีลูกค้าจากหลากหลายสาขาวิชา และหลายมหาลัยชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ฮ่องกง และไต้หวัน ผลงานทุกโปรเจคของเรารับประกันได้ว่า มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของต่างประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นลูกค้าประจำ บางท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการตั้งแต่ต้นเริ่มต้นจนจบ หลายท่านแนะนำ เพื่อน พี่ น้อง มาให้เราเนื่องจากประทับใจในผลงาน สนใจปรึกษาเราก่อนได้คะที่ 086-0327908 คุณนัท หรือ nutt@finestdissertation.com หรือ finestdissertation@gmail.com
  Copyright © 1996-2010 รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับแก้ไข dissertation. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress