ขอต้อนรับเข้าสู่ Finestdissertation.com

          Finestdissertation.com ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ  ทั้งอังกฤษ  อเมริกา และออสเตรเลีย  โดยมีจุดหมายมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดปัญหา ความไม่เข้าใจ และอุปสรรคต่างๆ ที่นักเรียน นักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ ต้องประสบในวัยเรียน หรือในชีวิตมหาวิทยาลัย  อาทิเช่น ปัญหาในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งปัญหาหลักๆนั้น เกิดขึ้นจาก   ความไม่เข้าใจในกระบวนการและการวางโครงสร้าง ของการเขียนวิทยานิพนธ์ (Dissertation structure) – การตั้งคำถามของงานวิจัย (Research question) หรือสมมุติฐาน (Hypothesis formulation) ที่ไม่เหมาะสม คือไม่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของงานวิทยานิพนธ์ (Research objective)  –  การเลือกเครื่องมือ (Analytical tool) ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ผลผิดพลาด การอธิบายผลจากโปรแกรม  SPSS ที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการเชื่อมโยงงานวิจัยเก่าๆให้เข้ากับผลของการเก็บข้อมูล (Discussion section)

          ซึ่งจากประสบการณ์ของทางทีมงาน  Finestdissertation.com พบว่าปัญหาเหล่านี้  เป็นปัญหาหลักๆของนักเรียนไทยทั้งในและต่างประเทศ  และเป็นปัญหาหลักๆที่ทำให้งานวิทยานิพนธ์ออกมาไม่สมบูรณ์  ตัวอย่างเช่น  วิทยานิพนธ์มีเนื้อหาและแนวทางที่ไม่ชัดเจน อ่านแล้วงง   ผลที่ได้ไม่ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  หาบทสรุปของงานได้ยาก  ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด หรือได้คะแนนไม่ดี  ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์การเขียนงานวิทยานิพนธ์  และการทำงานโครงการวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น แบบ Harvard style, Chicago style หรือ APA style  จึงทำให้ทางทีมงานมั่นใจว่าเราสามารถให้บริการรับทำวิทยานิพนธ์และ รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานแก่ลูกค้าทุกท่าน 

 

Contact Us