ขอต้อนรับเข้าสู่ finestdissertation.com

          Finestdissertation.com ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ  ทั้งอังกฤษ  อเมริกา และออสเตรเลีย  โดยมีจุดหมายมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดปัญหา ความไม่เข้าใจ และอุปสรรคต่างๆ ที่นักเรียน นักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ ต้องประสบในวัยเรียน หรือในชีวิตมหาวิทยาลัย  อาทิเช่น ปัญหาในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งปัญหาหลักๆนั้น เกิดขึ้นจาก   ความไม่เข้าใจในกระบวนการและการวางโครงสร้าง ของการเขียนวิทยานิพนธ์ (Dissertation structure) – การตั้งคำถามของงานวิจัย (Research question) หรือสมมุติฐาน (Hypothesis formulation) ที่ไม่เหมาะสม คือไม่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของงานวิทยานิพนธ์ (Research objective)  –  การเลือกเครื่องมือ (Analytical tool) ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ผลผิดพลาด – การอธิบายผลจากโปรแกรม  SPSS ที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการเชื่อมโยงงานวิจัยเก่าๆให้เข้ากับผลของการเก็บข้อมูล (Discussion section)

          ซึ่งจากประสบการณ์ของทางทีมงาน  Finestdissertation.com พบว่าปัญหาเหล่านี้  เป็นปัญหาหลักๆของนักเรียนไทยทั้งในและต่างประเทศ  และเป็นปัญหาหลักๆที่ทำให้งานวิทยานิพนธ์ออกมาไม่สมบูรณ์  ตัวอย่างเช่น  วิทยานิพนธ์มีเนื้อหาและแนวทางที่ไม่ชัดเจน อ่านแล้วงง   ผลที่ได้ไม่ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  หาบทสรุปของงานได้ยาก  ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด หรือได้คะแนนไม่ดี  ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์การเขียนงานวิทยานิพนธ์  และการทำงานโครงการวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น แบบ Harvard style, Chicago style หรือ APA style  จึงทำให้ทางทีมงานมั่นใจว่าเราสามารถให้บริการรับทำวิทยานิพนธ์และ รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานแก่ลูกค้าทุกท่าน 

กฏการใช้คอมมาข้อที่ 1 : เชื่อมอนุประโยคอิสระสองประโยคเข้าด้วยกัน

          กฎการใช้ คอมมา (comma) ข้อที่ 1 – “เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน”

ปัญหาที่เราได้ยินคนพูดกันบ่อยๆในการเขียนภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งคือการใช้ คอมมา (comma) ให้ถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดจากกฏของการใช้คอมมาซึ่งมีอยู่หลายข้อด้วยกัน และบางทีกฏเหล่านี้ก็ค่อนข้างยืดหยุ่นตามแต่ละสถานการณ์ ในหลายกรณีนักเขียนหลายท่านเลือกที่จะไม่ใช้คอมมาในประโยคที่ควรใช้เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและความสวยงานของรูปประโยค ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สับสนเกี่ยวการใช้คอมมา บทความของเราฉบับนี้และในฉบับต่อๆไปเกี่ยวกับกฎการใช้คอมมา จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักของการใช้คอมมาเป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้น

          คำศัพท์สำคัญของบทความ:

Independent clause หรือ “อนุประโยคอิสระ” คือประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์แบบในตัวของมันเอง วิธีสังเกตุก็คือประโยคที่มีทั้ง Subject + Verb ตัวอย่างเช่น “I want to finish my dissertation early.” ประโยคนี้ถือว่าเป็นอนุประโยคอิสระ เพราะเป็นมีทั้ง Subject = “I” + Verb = “finish” และสามารถสื่อความหมายสมบูรณ์แบบได้ในตัวเอง

Coordinating conjunction หรือ “คำสันธานเชื่อมประโยค” มีหน้าที่ไว้เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น For, And, Nor, But, Or, Yet และ So — เคล็ดลับในการจำก็คือ “FANBOYS”

Comma หรือ เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คือหนึ่งในเครื่องหมายวรรคตอน (punctuation)โดยปรกติมีหน้าที่ทำให้ความหมายของประโยคชัดเจนมากขึ้นโดยการจัดกลุ่มหรือแยกอนุประโยคอิสระออกจากกัน หรือแยกคำนามสองหรือสามคำออกจากกัน เพื่อให้รูปประโยคสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นและดูสวยขึ้น

           กฎการใช้คอมมา :

ในกฏข้อที่หนึ่งนี้ คอมมามีไว้เชื่อมอนุประโยคอิสระสองประโยคเข้าด้วยกัน โดยเราจะใช้คอมมาก่อนคำสันธานเชื่อมประโยค

 

          ตัวอย่างการใช้ “คอมมา” ในการเชื่อมอนุประโยคอิสระ :

การที่จะใช้ “คอมมา” เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันต้องมีการใช้คำสันธานเข้ามาช่วยด้วย เช่น

I want to finish my dissertation, so I quickly begin my reading.

I’d like to go to gym, but I’m feeling sick.

I bought a new iPad for my friend, and I hope she likes it.

 

          สิ่งที่ควรจำ :

ควรจะเลือกใช้คำสันธานให้ถูกต้องและเหมาะสมในการเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน

จำไว้ว่าบางครั้ง คำสันธานเชื่อมประโยคเหล่านี้ก็ไม่ได้เอาไว้ใช้เชื่อมประโยค แต่จะทำหน้าที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์ หรือคำขยายกริยา (adverb) ตัวอย่างเช่น I have “so” many essays for my PhD’s course.

 

          ใครยังมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับกฎการใช้คอมมาข้อที่หนึ่งนี้ โพสต์มา เมลมา หรือ Facebook มาถามกันได้เลยนะคะ ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันต่อในกฎข้อที่ 2  ของการใช้คอมมานะค่ะ : “การใช้คอมมาในประโยคที่มีนามซ้อนนาม (Appositive)” : Ex. Dissertation, a lengthy research project, is a final project for every Master’s student.

เรารับเฉพาะงานที่ถนัดและจะไม่รับงานทีละหลายๆโปรเจ็คเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของบริการ

รับทำวิทยานิพนธ์ | รับทำวิทยานิพนธ์ด่วน | รับทำวิทยานิพนธ์อังกฤษ | รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ | รับทำวิจัย |รับปรึกษางานวิจัย | รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ | รับทำ dissertation | รับทำ dissertation อังกฤษ | รับปรึกษา dissertation |  รับปรึกษา dissertation UK | รับทำ thesis | รับทำ thesis ด่วน | รับปรึกษา thesis | รับทำ thesis ภาษาอังกฤษ | รับทำ essay | รับทำ essay อังกฤษ |  รับปรึกษา essay | รับทำ essay ตรี โท และเอก | รับทำ assignment & coursework | รับปรึกษา assignment & coursework UK

ต้องการงานคุณภาพสูง ติดต่อเราได้ที่ 086-0327908 หรือ nutt@finestdissertation.com หรือ finestdissertation@gmail.com